Covid 19

Covid 19


“ Spółka ASA Glass Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Tytuł projektu: Wsparcie finansowe umożliwiające pokrycie wybranych bieżących kosztów prowadzenia działalności konieczne z powodu ubytku w kapitale obrotowym spowodowanym skokowym spadkiem sprzedaży wynikłym z zamknięcia zakładów produkcyjnych głównych odbiorów.

Projekt w ramach działania POPW.01.05.00 Dotacje na kapitał obrotowy 
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19”


Kontaktieren Sie uns gerne: